• بررسی منحنی ممان-دوران اتصال تیر i شکل به ستون cft به روش ریاضیاتی و مقایسه ی آن با نتایج آزمایشگاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/09/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/09/28
  • تعداد بازدید: 870
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از انواع اتصالات متداول پیچی، اتصال توسط ورق انتهایی می باشد. درک صحیح از رفتار سازه ای اتصالات و آگاهی مناسب از نحوه انتقال نیرو توسط آن و شناخت دقیق تر رفتار آنها جهت مدلسازی و تحلیل و همچنین نظارت دقیق بر اجرای آنها لازم و ضروری است. در این مطالعه روش اجزاء برای اتصالات پیچی تیر i شکل به ستون cft با ورق انتهایی مورد استفاده قرار گرفته است. سپس مقایسه ی نتایج رفتاری اتصال تیر به ستون با روش آزمایشگاهی، صحت مدلسازی نمونه های مدل سازی شده تحت بارگذاری مونوتونیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد که منحنی لنگر-دوران نمونه آزمایشگاهی و مدل ریاضیاتی در حد قابل قبولی به یکدیگر نزدیک می باشند و بنابراین می توان از این روش جهت پارامترسازی رفتار این نوع اتصال، با دقت مناسبی استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها