• مدلسازی اثر ژئوگرید بر رفتار دینامیکی خاک های مسلح با استفاده از plaxis

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 981
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق، رفتار پی های نواری واقع بر خاک مسلح به ژئوگرید مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مدل عددی به روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار plaxis 2d v 8.2 توسعه یافته و چگونگی توسعه آن، اعم از مدلسازی خاک، پی، ژئوگرید و اندرکنش آنها، بیان گردیده است. مدل توسعه یافته، با توجه به نتایج آزمایش های استاتیکی موجود، کالیبره گردیده و شبیه سازی عددی مسأله بارگذاری دینامیکی فونداسیون در حالت مسلح و غیرمسلح تحت سربارهای مختلف صورت گرفته است. مقایسه نتایج حاصله، بیانگر نحوه تأثیر پارامترهای مختلف بر رفتار فونداسیون های مسلح می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم