• بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی با دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 710
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  معمولا در ساختمان های بتنی برای کاهش تغییر مکان جانبی ناشی از زلزله، از دیوار برشی که به صورت پیوسته در ارتفاع قاب تعبیه شده است استفاده می شود. آنچه بیشتر از همه چیز لزوم به کار گیری قاب هایی بادیوار برشی ناپیوسته را ایجاب می نماید، رفع محدودیت های معماری و برخی مشکلات سازه ای است. برای بررسی رفتار لرزه ای اینگونه قاب های بتنی، در این پژوهش ساختمان های بتنی پنج و هشت طبقه بر اساس آئین نامه بتن ایران (آبا) طراحی و با چیدمان های مختلف دیوار برشی با روش تاریخچه زمانی غیر خطی تحت اثر دو زلزله ناغان و بم مورد تحلیل قرار گرفته اند. برای دستیابی به نتایج متقتن از نرم افزار siesmostruct که با مدلسازی دقیق رفتار عضوهای قاب شامل تیر و ستون و دیوارهای برشی را منظور می نماید استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بخوبی تفاوت لرزه ای قاب های بتنی با چیدمان متفاوت دیوار برشی و به صورت پیوسته و غیرپیوسته در ارتفاع را نمایش می دهد و اگر تمهیدات لازم، از جمله تقویت محل اتصال تیر و ستون هایی که دیوار برشی در آنجا قطع می شود عملی گردد، می توان از دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع سود جست. بدین ترتیب محدودیت های معماری ناشی از بکارگیری دیواره برشی پیوسته قابل رفع می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها