• تأثیر زبری های a-jacks بر استهلاک انرژی در حوضچه ی آرامش از نوع پرش هیدرولیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 674
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مرور منابع نشان می دهد که زبری های بستر حوضچه می توانند در کاهش انرژی جنبشی نقش مهمی را ایفا نمایند. در این تحقیق برای اولین بار کاربرد زبری های a-jacks در بستر حوضچه های آرامش بر میزان انرژی جنبشی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این هدف از یک تندآب نصب شده در فلوم آزمایشگاهی جهت ایجاد پرش هیدرولیکی استفاده شد و خصوصیات هیدرولیکی پرش در محدوده ی اعداد فرود 5.3 تا 1.8 در کانال مستطیلی بر روی بستر صاف و همچنین بستر زبر با زبری های a-jacks در سه آرایش مختلف اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که زبری های a-jacks  به طور مستقیم باعث افزایش کاهش استهلاک انرژی به میزان 14.3 درصد می گردد. همچنین مشاهده شد که آرایش زبری ها تاثیری بر میزان کاهش انرژی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها