• بررسی فشار برآیند پشت دیوارخاکی مسلح شده با ژئوگرید با رویه صلب بتنی با استفاده از تئوری میدان تصادفی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 745
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق به بررسی رفتار دیوارحائل خاکی مسلح شده با ژئوگرید در یک محیط خاکی ناهمگون پرداخته شده است. محیط خاکی ناهمگون با استفاده از تئوری میدان تصادفی مدل گردیده که در واقع شرایط طبیعی خاک در محل ساختگاه را می توان توسط آن شبیه سازی نمود. هدف اصلی این مقاله یافتن تاثیر پراکندگی مشخصات مکانیکی خاک که در این تحقیق زاویه اصطکاک داخلی می باشد، برروی فشار برآیند پشت دیوار می باشد. پارامترهای تاثیرگذار در این تحقیق نیز عبارتند از مقدار میانگین زاویه اصطکاک داخلی و کمینه و بیشنه آن در محل ساختگاه، مقیاس نوسان قائم و افقی و مقدار مقیاس پراکندگی که برای هرکدام از آنها یک بازه تغییرات باتوجه به ادبیات فنی اتخاذ گردیده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار پراکندگی بازه تغییرات فشار برآیند بیشتر می شود. همچنین با افزایش مقدار پراکندگی و مقایس نوسان در جهت قائم قابلیت اعتماد سازه کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها