• مقایسه و ارائه ی روشی جهت تخمین زمان تمرکز در حوضه های کوچک شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 888
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  روابط بسیاری جهت تخمین زمان تمرکز در حوضه های درون شهری ارائه شده است. هدف این مقاله ارائه ی روابط مناسب جهت تخمین زمان تمرکز جریان سطحی در زیرحوضه های نفوذناپذیر با الگوی مشابه مناطق نیمه خشک و خشک می باشد. در این مقاله سه روش ben-zvi, ben-zvi اصلاح شده و تفاضل زمان دبی اوج و شروع رواناب جهت تخمین زمان تمرکز از روی هیدروگراف های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است. آزمایش ها با استفاده از شبیه سازی بارش بر روی یک زیر حوضه ی آزمایشگاهی نفوذناپذیر مستطیل شکل 1 متر ´ 6 متر در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. گستره ی تغییرات شدت بارش و شیب سطح به ترتیب 40-22 میلی متر در ساعت و 5-0.5 درصد می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، روش تفاضل بهترین روش جهت تخمین زمان تمرکز از روی هیدروگراف های آزمایشگاهی و پارامتر شیب تاثیرگذارترین پارامتر در تخمین زمان تمرکز می باشد. بر اساس مقایسه ی زمان تمرکز پیش بینی شده با استفاده از 13 رابطه ی تجربی و زمان تمرکزهای اندازه گیری شده دو رابطه ی مرگالی (1965)- لینزلی (1965) و وانگ (2005)- چن (1993) کمترین میزان اریبی را از خود نشان داده اند؛ به صورتی که ضریب همبستگی آن ها به ترتیب برابر با 0.91 و 0.95 می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها