• دو زبانگی، دو زبان گونگی و تاثیر آن ها بر توانایی های شناختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 2644
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، دو زبانگی و دو زبان گونگی، پدیده ای رایج است. ایران به دلیل وسعت زیاد و پراکندگی قومی و فرهنگی، از نمونه های جالب این مفهوم است. مطالعات پیشین، تاثیر پرورش کودک محیط های دو زبانه را عاملی در بازدارنده در تحول شناختی او می دانست، اما مطالعات اخیر تاثیر این عامل را بر تحول و کسب توانایی های شناختی این افراد، مثبت ارزیابی می کند. برخی محققین معتقدند که تداخل متقابل زبان ها، به فرد دو زبانه می آموزد تا از راهکارهای شناختی بیشتر و موثرتری استفاده کند. برخی نیز معتقدند دو زبانگی توانایی های فرازبانی را در کودکان افزایش می دهد. در دو زبانگی، هر دو زبان به طور متقابلی فعال هستند و مناطق بازنمایی های مشترکی را در مغز دارا هستند. فرد دو زبانه، بیشتر توانایی کنترل بازداری و توجه انتخابی را در فرآیندهای شناختی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها