• رابطه بین محیط فیزیکی در فضای باز دانشگاهی و رفتار اجتماعی دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 624
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  جامعه امروز ایران متشکل از جوانانی است که بیشترین دغدغه و روزمرگی خود را در دانشگاهها و ورود به آن می گذرانند ولی علی رغم زحمت و اضطراب اولیه اکثراً بعد از مدتی از آن ذوق و تلاش چیزی باقی نمی ماند و نتیجه، با وجود اساتید با تجربه و افزایش فارغ التحصیلان، پایین آمدن راندمان علمی کشور است. علل این امر گرچه بسیار گسترده می باشد ولی در تحقیق فعلی سعی شده تا ارتباط میان یک محیط مناسب علاوه بر رعایت اصول برای طراحی فضاهای آموزشی دانشکده با مقایسه محیط های دانشگاهی مختلف و پرسش و سنجش میزان مطلوبیت دانشجویان از محیط های دانشگاهی بدست آورد. نظر به اینکه اکثر پژوهش های موجود درباره کیفیت فضاهای آموزشی در برخی زمینه های خاص مانند دانشکده ها و یا دانشکده معماری بسیار ناچیز و کمرنگ می باشد، اجرای این پژوهش ضروری به نظر می رسد. یافته های این تحقیق می تواند ما را در ایجاد فضای انسان ساخت بهینه تر، دانشکده های کاراتر و نیز به بیان نظریه های جدیدتر یاری دهد. رفتار اجتماعی در این پژوهش به احساس تعلق، حفظ حریم خصوصی، پذیرش و رفتار متقابل و حس کنجکاوی محدود می شود. از این رو، دامنه این تحقیق بررسی رفتار اجتماعی منفی از قبیل جرم و جنایت و خشونت نیست. روش مورد استفاده کمی و کیفی و ابزار جمع آوری داده ها، فرمهای پرسشنامه و مشاهده و تجزیه و تحلیل داده های کمی، با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شده است. جامعه آماری متشکل از 260 نفر از دانشجویان معماری (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد قزوین، موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی رسام کرج و موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی ابا ابیک داده شد ضمن اینکه از مخاطبین مطالعات میدانی و مصاحبه صورت پذیرفت که در این بخش دانشجویان بیشتری هم مورد سوال قرار گرفت. یافته ها حاکی از وجود روابط معنادار بدین محیط فیزیکی فضای بازدانشگاهها و رفتار اجتماعی دانشجویان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها