• بررسی عوامل موثر بر مدول برجهندگی لایه بالاست

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 1034
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بالاست به عنوان یکی از مهمترین اجزای روسازی راه آهن، دارای عملکردهای مهمی نظیر توزیع بار انتقالی، تامین زهکشی، جذب بخش اعظم لرزش قطار و جلوگیری از جابه جایی خط می باشد که در این جذب انرژی های ناشی از حرکت وسیله نقلیه ریلی از مهمترین موارد به شمار می رود. از سویی، مدول برجهندگی از خواص مکانیکی بالاست بوده که شاخصی جهت نشان دادن میزان جذب انرژی است. مدول خط نیز که بصورت فشار مورد نیاز برای واحد طول ریل جهت ایجاد تغییر شکل واحد در خط تعریف می شود، به طور معمول برای ارزیابی کیفیت و مشخصات سختی خط مورد استفاده قرار می گیرد و رابطه مستقیمی با مدول برجهندگی دارد. دستیابی به یک مدول خط بهینه در شاخص راحتی سفر، عمر خط و عمر وسایل نقلیه ریلی بسیار موثر می باشد. در این مقاله ابتدا تعریف مدول برجهندگی در مکانیک کلاسیک مصالح و برخی روابط جهت تعیین آن، ارائه گردیده و سپس عوامل موثر بر مقدار مدول برجهندگی مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیقات انجام گرفته حاکی از این است که هندسه و نوع سنگدانه، ابعاد و دانه بندی آن، چگالی درجا، مدت اعمال و توالی تنش، تعداد سیکل های بارگذاری و حالت تنش از مهمترین عوامل موثر بر مدول جهندگی محسوب می گردند. بر طبق روابط ارائه شده و بررسی های صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت در بین عوامل مذکور، حالت تنش، هندسه (شکل و بافت سطحی) و نوع مصالح سنگدانه دارای بیشترین و ابعاد و دانه بندی سنگدانه دارای کمترین تاثیر بر مدول برجهندگی می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها