جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
16 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 16 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها