• بهینه سازی قاب های فلزی با مقاطع غیرمنشوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 972
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در سازه های فولادی نظیر سالن های صنعتی و پل های فلزی با دهنه های بزرگ که ملاحظات معماری امکان استفاده از طرح انعطاف پذیر را فراهم نماید، کاربرد مقاطع متغیر به دلیل صرفه جوئی اقتصادی و زیبائی طرح ترجیح داده می شود. برای طراحی بهینه قاب های فولادی با مقطع متغیر، تحلیل سازه با فرض طرح و ابعاد اولیه ای برای آن انجام و سپس با توجه به توزیع نیروهای داخلی، وزن سازه، ضوابط مقاومت و پایداری موضعی و کلی سازه، طرح نهائی به روش آزمون و خطا تهیه می شود. تعداد زیاد متغیرهای آزمون و خطا در مواردی به جواب هائی غیر از بهترین و اقتصادی ترین جواب می رسد. در این مقاله از الگوریتم ژنتیک و میکرو ژنتیک برای رسیدن به طرح بهینه و اقتصادی قاب های فولادی با مقطع متغیر استفاده شده است. برای طراحی قاب های فولادی با مقطع متغیر، نرم افزاری به منظور تحلیل خطی و بهینه سازی به روش الگوریتم ژنتیک و میکرو ژنتیک تهیه شده است. وزن سازه به عنوان تابع هدف و نسبت تغییر مکان نسبی طبقات، اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی و تنش اعضا به عنوان قید در نظر گرفته شده است. به کمک روش های پیشنهادی، ابعاد بهینه مقاطع اعضا و طول ماهیچه قسمت های متغیر تعیین می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها