• شبیه سازی زمان و هزینه پروژه با آنالیز مونت کارلو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 1717
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مدیریت پروژه مسأله احتمالات تحت عنوان "ریسک" و مدیریت ریسک مطرح می شود. ریسک که خود ترکیبی از احتمال اثر و شدت اثر است، می تواند بر شاخص های عملکردی پروژه شامل زمان و هزینه و کیفیت تأثیرگذار باشد. یکی از کارآمدترین ابزارهایی که در پیش بینی های احتمالی و آنالیز ریسک ازآن استفاده می شود، آنالیز مونت کارلو است که بر اساس تولید اعداد تصادفی مقدار تک تک اجزاء یک مجموعه را محاسبه و تأثیر آنها را بر کل مجموعه تعیین می کند. این آنالیز با تکرار فرآیند مذکور نتیجه کلی مجموعه را به صورت تابعی احتمالی بیان می کند. در نگرش سنتی به کنترل پروژه که در اکثر پروژه های ملی همچنان حاکم است، برآورد زمان احتمالی و بودجه احتمالی پروژه هنوز برای مدیران و کارشناسان تا حدودی ناشناخته است. در این کار پژوهشی سعی بر آن است تا با یک مطالعه موردی و استفاده از قابلیت های نرم افزاری، الگویی برای در نظر گرفتن احتمال و ریسک در برآورد احتمال تکمیل پروژه در زمان معین و هزینه خاتمه پروژه به صورت کاربردی ارائه شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها