همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • effects of fermentation substrate conditions on corn–soy co-fermentation for fuel ethanol production

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 633
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   soy skim, a protein-rich liquid co-product from the aqueous extraction of soybeans, was co-fermented with corn to produce ethanol. effects of soy skim addition level, type of skim, corn particle size, water-to-solids ratio, and urea on co-fermentation were determined. the addition of 20–100% skim increased the fermentation rate by 18–27% and shortened the fermentation time by 5–7 h without affecting ethanol yield. finely ground corn or high water-to-solids ratio (⩾3.0) in the mash gave higher fermentation rates, but did not increase the ethanol yield. when the water was completely replaced with soy skim, the addition of urea became unnecessary. soy skim retentate that was concentrated by nanofiltration increased fermentation rate by 25%. the highest level of skim addition resulted in a finished beer with 16% solids, 47% protein (dwb) containing 3.6% lysine, and an ethanol yield of 39 g/100 g dry corn.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم