• inattention to feasibility (feasibility) approved plans for urban development on active fault

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با رشد جمعیت و تراکم آنها، تقسیم کار پدید آمد و مشاغل تخصصی رونق گرفت. بنابراین تمایزات اجتماعی و اقشار مختلف اجتماعی شکل گرفتند. در چنین شرایطی دیگر روابط خانوادگی اولویت اصلی و تعیین کننده مشاغل نیستند، بلکه تخصص و تقسیم کار است که آنها را تعریف می کند و به جای نهاد خانواده، نهادهای تخصصی و مدنی به کارکردهای مختلف خود می پردازند. شهرها با چنین خصایصی به سوی تجارت و بازرگانی نیز کشیده می شوند و تمامی چنان تحولاتی همواره با توسعه متکثر تکنولوژی نظام یافته همراه است. اشخاص در شهر از آزادی بیشتری برخورداند، به سبب وحدت و همبستگی کمتر نسبت به جوامع عشایری و روستایی، افراد می توانند نوع و شکل زندگی خود را برگزینند و سنت ها و آداب و رسوم اولویت های رفتاری را تعیین نمی کنند و افراد از قید آنها رهایند. افراد با بسیاری از کسانی که در طول روز برخوردارند، ناآشنا هستند. جمعیت شهر نامتجانس، انبوه و گسسته است. قدرت تحرک اجتماعی در شهر بالاست و تنوع در سبک زندگی و مشاغل دیده می شود، امکانات تحصیلی در جوامع شهری ببیش از سایر جوامع است و امکان تحصیلات عالی تنها در شهرها وجود دارد. همچنین در شهر بهداشت و مراقبت های پزشکی نیز افزون تر از روستاهاست. زمانی برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه نیافته (عقب نگه داشته شده) محور توسعه از کانال کشاورزی تعریف شده بود و بر مبنای آن در داخل روستا برنامه توسعه به شکل کشت و صنعت، صنایع تبدیلی روستایی با حفظ سنت و بافت روستایی و توجه اساسی به حفظ محیط زیست ملحوظ نظر طراحی شده بود که مازاد محصولات کشاورزی به سوی شهرها گسیل شود. اما به یکباره محوریت توسعه بنابر صلاح دید تصمیم گیرندگان نهایی که اکثرا تاثیر از بیرون می پذیرفت، از کشاورزی به صنعت آنهم در داخل و محدوده شهر تغییر جهت داده شده. و درست از همین نکته فقر روستایی و تخریب محیط زیست، مهاجرت و تخلیه روستاها، حاشیه نشینی در حومه های شهرهای بزرگ (کلان شهرها) نماد واقعی یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها