• presenting modified soil-support interaction model for seismic analysis of nuclear repository’s brace rods

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 574
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  انباره های پس مانده ای بعنوان سازه های زیرزمینی مهم تلقی می شوند. هر گونه بروز مشکلات در آنها باعث بروز خسارات جبران ناپذیر بر محیط زیست می گردد. در طراحی انبارهای پسماندهای هسته ای برای پوشش نهائی در مناطق زلزله خیز باید تغییر شکل ها و تنش های اولیه به مراه تنش های ایجاد شده توسط بارهای لرزه ای مدنظر قرار گیرند. دو روش برخورد در زمینه محاسبه بارها و تنش های لرزه ای ارائه شده است. در روش اول با طراحی دینامیکی غیرخطی عکس العمل خاک نگهدارنده و امواج زلزله از طریق روش های مبتنی بر المان محدود یا مرزهای محدود مورد ارزیابی قرار می گیرند. این روش نیاز به کالیبراسیون داشته و بدون تفاسیر جواب ها نمی توان به آن اتکا نمود. در دیدگاه دوم که در طراحی تونل ها بیشتر کاربرد دارد، استفاده از روش استاتیکی معادل برای برآورد نیروهای زلزله رایج است. در قسمتی از این روش نیز ار برخی روش های المان محدود استفاده می گردد. باری و همکاران (barry and et al) در سال 1985 نتایج تحقیق خود را در ارتباط با سایت انباره های هسته ای و تاثیر بارهای لرزه ای بر روی آن، ارائه نمودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها