• بررسی اثر افزایش نسبت ابعادی در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی ویژه کوتاه مرتبه تحت اثر زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 682
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  افزایش عرض قاب با تغییر در تعداد دهانه یک پارامتر موثر در طراحی قاب های خمشی ویژه می باشد که از طریق انجام مدلسازی در ساختمانهای کوتاه مرتبه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی رفتار لرزه ای قاب های مذکور با تعداد دهانه مختلف نحوه توزیع تنش ها در قسمت های مختلف اعضا و رفتار کلی سیستم ارائه شده است. طراحی مدل ها با کمک نرم افزار etabs9.7.4 انجام شده و تحلیل ها به روش دینامیکی غیرخطی تحت زلزله های دور از گسل و استاتیکی غیر خطی به کمک نرم افزار perform 3d صورت گرفته است. بررسی ها نشان میدهد که افزایش عرض قاب با تغییر تعداد دهانه در قاب های خمشی فولادی ویژه با توجه به افزایش سختی سازه منجر به افزایش تغییرمکان جانبی، نسبت نیاز به ظرفیت در سطوح عملکرد ایمنی جانی و سایر پارامتر های لرزه ای خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم