• بررسی و تعیین ارتباط کمر درد مزمن با قابلیت انعطاف پذیری عضلات لگن و ران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 673
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه و هدف: علل مختلفی در ایجاد و تداوم کمر درد مزمن دخیل می باشند. در تحقیق حاضر ارتباط بین کمر درد مزمن با انعطاف پذیری عضلات لگن و ران در مقایسه با گروه شاهد انجام گردیده و جنسیت نیز به عنوان عامل موثر بر قابلیت انعطاف پذیری مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها: این تحقیق روی 160 (56 مورد و 104 نفر شاهد) انجام گرفته که شامل 81 مرد و 79 زن با میانگین سنی 3.41 سال می باشند. داده ها به وسیله پرسشنامه و اندازه گیری قابلیت انعطاف پذیری 15 عضله در هر دو سمت در ناحیه لگن و ران صورت گرفته و روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها شامل آزمون تی و لوینز بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها