• بررسی قارچ های آلوده کننده هوا و وسایل اتاق عمل و بخش های ویژه بیمارستان های شهر زنجان؛ تابستان 1380

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 720
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مسائل مهم که در حال حاضر اکثر بیمارستان ها با آن روبرو می باشند افزایش عفونت های بیمارستانی می باشد، از آن جمله اسپورهای قارچی منتقله بوسیله هوا منبع آلودگی مهمی برای تجهیزات اتاق عمل و بخش های ویژه بیمارستان ها بوده و می توانند عامل بسیاری از عفونت های بیمارستانی باشند. عفونت های قارچی فرصت طلب از شایع ترین و مهلک ترین این آلودگی ها می باشند. در این بررسی طی ماه های تیر و مرداد 1380، 59 پلیت از هوا و کشت 83 نمونه از وسایل اتاق های عمل و بخش های ویژه 4 بیمارستان روی محیط سابورودکستروزآگار صورت گرفت، 70% پلیت ها از نظر رشد قارچی مثبت بودند، در این مطالعه مجموعا 568 کلنی از 21 نوع قارچ مختلف جدا گردید، قارچ های غالب به ترتیب آسپرژیلوس 40.10%، آلترناریا 19.78%، پنی سیلیوم 18.18%، فوزاریوم 13.36%، کلادوسپوریوم 9.62%، رایزوپوس 3.20%، فوما 2.13%، نیگروسپورا 1.06 و موکور، استمفیلیوم 0.53% کمترین میزان فراوانی را داشتند. در بین قارچ های مخمری شکل، مخمر با 47.75% بیشترین میزان فراوانی را دارا بود، کاندیدا (گونه های مختلف کاندیدا) 26.91%، رودوترولا 17.76%، و ژئوتریکوم 1.31%، کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص دادند. بالاترین درصد کلنی از بیمارستان (%44.54) i و کمترین میزان از بیمارستان (%13.20) iii جدا گردیدند. از واحدهای مورد پژوهش بیشترین درصد کلنی از کف بخش ها 78.94% و هوا 39.62% و از همه مهم تر آمبوبک 27% و کمترین میزان از دستگاه شوک و دستگاه شوک و دستگاه بی هوشی 3.61% جدا شدند. با مشخص شدن این میزان فراوانی و تنوع اسپورهای قارچی در هوا و وسائل موجود در اتاق عمل و بخش های ویژه اهمیت موضوعی بکارگیری روش های مناسب کنترل و پیشگیری بمنظور حذف این عناصر قارچی و جلوگیری از بروز عفونت های بیمارستانی، حفظ سلامتی بیماران، پرسنل و پزشکان مطرح می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها