اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارائه مدل ساختاری جهت بررسی تاثیر خطاهای ادراکی و تیپ شخصیتی بر نوع سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 741
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی جهت شناسایی تاثیر خطاهای ادراکی و تیپ شخصیتی بر نوع سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گرداوری داده ها توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد و از نظر قطعیت داده‏ها نیز به لحاظ دارا بودن فرضیه، یک تحقیق قطعی به شمار می‏آید. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و با درنظر گرفتن حجم نامحدود برای جامعه آماری تحقیق، حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روشی که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است، مدل یابی معادلات ساختاری (sem) است که با استفاده از نرم افزار lisrel 8.5 به اجرا در می آید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات معناداری کلیه روابط بین متغیرهای تحقیق تایید گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها