• شناسایی و سروتایپینگ لپتوسپراهای بومی ناحیه شرق منطقه جلگه ای استان گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 536
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: لپتوسپیروز یک بیماری مشترک انسان - حیوان شایع در مناطق گرمسیری و نیمه گرمس یری است و در استان گیلان آندمیک می باشد. معمولاً در هر منطقه آندمیک، تعداد اندکی از سروتایپ ها شایع هستند و شناسایی آنها به شناسایی مخزن و یا مخازن اصلی کمک می کند. این مطالعه به منظور جداسازی لپتوسپیراها از آب شالیزارها، کانال و رودخانه های ناحیه شرق منطقه جلگه ای استان گیلان و به منظور شناسایی گونه ها و زیرگونه های بومی انجام شد.

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی نمونه برداری از آب های سطحی شهرستان های استان گیلان در فاصله زمانی خرداد تا پایان شهریور سال 1385 انجام شد. مقدار 2 میلی لیتر از آب فیلتر شده هر نمونه در محیط کشت مایع emjh حاوی 5-فلورواروسیل تلقیح شد و در دمای 30 درجه سانتی گراد در انکوباتور قرار داده شد و هر 2 هفته یک بار با میکروسکوپ زمینه تاریک مورد مشاهده قرار گرفت. موارد مثبت با استفاده از 30 نوع آنتی سرم های ضدسویه های استاندارد شناسایی شدند.

  یافته ها: در مجموع 320 نمونه برر سی شد. 47 نمونه مثبت و 273 نمونه منفی شدند. هویت گونه ای و زیرگونه ای ایزوله های مشخص شده به ترتیب شامل گونه ساپروفیت بی فلکسا شامل سروگروپ های آندامانا و سمارانگا و گونه های بیماری زا شامل اینتروگانس، کیرشنری و بورگ پترسنی بودند که سروگروپ های ایکتروهموراژی، پومونا، سجروئه، هارجو، کانیکولا و گریپوتیفوزا را شامل می شدند. در این مطالعه سروگروپ های غیربیماری زا در همه انواع آب های سطحی مطالعه شده؛ یافت شدند. ولی سروگروپ های بیماری زا تنها از شالیزارها جدا شدند.

  نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با شیوع بالا ی لپتوسپیروز در نواحی روستایی و در فصل شالیکاری در این منطقه مطابقت داشت .رفت و آمد زیاد جوندگان و حیوانات اهلی در شالیزارها و نیز بالا رفتن دما و اسیدیته آب شالیزارها می تواند؛ سبب حضور گونه ها و زیرگونه های بیماری زا در شالیزارها شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها