• گزارش دو مورد لشمانیازیس لب

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 619
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: سالک (لشمانیازیس) یک بیماری شایع پوستی است که توسط انگلی به نام لشمانیا ایجاد می گردد. این انگل از طریق پشه خاکی آلوده به انسان منتقل می گردد. این بیماری دارای دو شکل خشک و مرطوب می باشد که هر دو شکل آن در استان خراسان بصورت اندمیک وجود دارد. هدف از ارائه این مقاله معرفی 2 بیمار مبتلا به لشمانیازیس می باشد که در آنها منحصراً ناحیه لب درگیر بوده است.

  یافته ها: این مقاله گزارشی از دو بیمار می باشد که به علت تورم لب پایین به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی معرفی شدند. مخاط یا پوست سایر نواحی بدن طبیعی بود. توصیف نمای بالینی هر دو بیمار تورم ژنرالیزه و زخم در سطح ورمیلیون لب پایین بود. برای هر دو بیمار با تشخیص بالینی احتمالی لشمانیوز لب، از ناحیه لب اسمیر و بیوپسی تهیه شد، که تشخیص بالینی تائید گردید. بیماران به متخصص پوست جهت درمان معرفی شدند و در پیگیری مجدد بهبودی کامل ضایعات مشاهده گردید.

  نتیجه گیری: شهر مشهد به عنوان کانون لشمانیوزیس جلدی خشک محسوب می گردد و ابتلا ناحیه صورت در این بیماری شایع می باشد. بنابراین دندانپزشکان بایستی لشمانیوز را در فهرست تشخیص های احتمالی تورم ها و زخم های مزمن ناحیه لب و بینی قرار دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها