• مقایسه تأثیر ورزش ایروبیک و تمرینات فیزیکی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی در زنان شهرستان شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 524
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: ورزش مستمر و منظم باعث حفظ تعادل و هم آهنگی، بهبودی خواب و عمر طولانی میشود. پزشکان متخصص ورزش توصیه می کنند هفته ای 2 مرتبه به مدت 30 تا 40 دقیقه در هوای آزاد بدنسازی یا مقاوم سازی انجام شود. در این مطالعه، تاثیر تمرینات ورزشی فیزیکی و ایروبیک بر سندرم پیش از قاعدگی بررسی شد.

  روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی شاهددار، زنانی که به ورزشگاه بانوان در شیراز جهت انجام تمرینات فیزیکی و ایروبیک مراجعه کرد ه بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا به 700 نفر از افراد واجد شرایط، فرم تعیین سندرم پیش از قاعدگی داده شد. سپس به آنان قبل و طی 3 سیکل بعد از تمرینات ورزشی پرسش نامه ای داده شد. از این تعداد، در کل به 18 نفر تمرینات فیزیکی و به 19 نفر تمرینات ایروبیک داده شد. 20 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. داده ها توسط آمار توصیفی و استنباطی و آزمون آماری اندازه گیری مکرر نتایج تحلیل شدند.

  یافته ها: در هر دو گروه ورزشی، تفاوت معنیداری در میزان علائم سندرم پیش از قاعدگی در ماه های متفاوت دیده شد (p<0.001). بین بروز علائم سندرم پیش از قاعدگی در دو گروه ورزش ایروبیک و تمرینات فیزیکی اختلاف معنی داری وجود نداشت .(ns)

  نتیجه گیری: با توجه به آنکه ورزش در مقایسه با درمان دارویی بدون عارضه جانبی و فاقد هر گونه خطری می باشد، بهتر است که زنان را به ورزش بدنسازی جهت کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی تشویق نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها