• تحلیل غیرخطی و ارزیابی تأثیر سخت کننده درتوزیع تنش چشمه اتصالات rcs در ستون های گوشه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 584
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مهمترین بخش در سازه هایrcs ، اتصالات آنها می باشد. بطور کلی اتصالات سازه های rcs به دو دسته تقسیم می شوند: اتصال نوع تیر پیوسته و اتصال نوع ستون پیوسته. هدف در این مقاله تمرکز بر ناحیه چشمه اتصال در یک اتصال گوشه rcs از نوع ستون پیوسته می باشد که ستون آن لنگر دومحوره را تحمل می کند. بدین منظور 6 اتصال rcs در نرمافزار abaqus با دونوع سخت کننده موازی و قطری و با ضخامت های مختلف مدل سازی شده اند. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که سخت کننده های موازی عملکرد بهتری نسبت به سخت کننده های قطری از خود نشان می دهند، بطوریکه میزان ماکزیمم خرابی در بتن چشمه اتصال با سخت کننده موازی حدود 60% کمتر از مقدار متناظر در سخت کننده قطری مشاهده شد و همچنین افزایش ضخامت در هردو نوع سخت کننده، باعث بهبود رفتار چشمه اتصال rcs در یک اتصال گوشه می شود. مشاهده شد که میزان تنش انتقال یافته به بتن تا جابجایی 3% با افزایش ضخامت سخت کننده در هردو نوع اتصال حدود 26% کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها