• جداسازی و تعیین هویت عوامل بیماری لژیونر از تجهیزات درمانی و منابع آب محیطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه: خانواده لژیونلاسه یک جنس لژیونلا دارد که یکی از عوامل مهم بیماری های تنفسی انسان است. لژیونلاها ارگانیسم های آبی-محیطی هستند و در طبیعت و منابع آبی ساخت انسان به طور و سیعی پراکنده هستند و انتقال آنها به انسان از طریق آئروسل های ایجاد شده از منابع آبی آلوده با این ارگانیسم صورت می گیرد.

  هدف: این مطالعه به منظور جداسازی و تعیین هویت عوامل بیماری لژیونر از تجهیزات درمانی و منابع آب محیطی انجام شد.

  مواد و روش ها: تعداد 210 نمونه جمع آوری شده از منابع آبی در بیمارستان های گلستان، رازی، امام و سطح شهر اهواز، از نظر وجود لژیونلاها مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تشخیص نهایی سویه های مجزا شده از روش کشت روی محیط های اختصاصی و ویژگی های زیست شیمیایی استفاده شد.

  یافته ها: از 210 نمونه آبی جمع آوری شده، 196 نمونه از نظر وجود لژیونلاها منفی و 14 نمونه مثبت بودند. 9 سویه از گونه پنوموفیلا و 5 سویه باقی مانده از سایر گونه های لژیونلا بودند.

  نتیجه گیری: لژیونلاها در محیط های آبی اطراف ما وجود دارند و جهت تشخیص سروگروپ های مختلف این باکتری مطالعه های همه گیرشناسی بیش تری مورد نیاز است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها