• مقایسه شیوع گلوسیت لوزی شکل میانی و لیکن پلان دهانی در بیماران دیابتی با افراد سالم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 496
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه: دیابت شیرین یکی از بیماری های شایع غدد مترشحه داخلی است. لذ ا، بیماران مبتلا به دیابت، شمار قابل توجهی از مراجعین به دندان پزشکان را تشکیل می دهند.

  هدف: مطالعه به منظور مقایسه شیوع گلوسیت لوزی شکل میانی (mrg) و لیکن پلان دهانی (olp) در بیماران دیابتی با افراد سالم انجام شد.

  مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 81-1380 بر روی 428 نفر، شامل 148 بیمار مبتلا به دیابت نوع یک، 124 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو و 156 نفر گروه سالم در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. افراد بر اساس ملاک های انتخاب نمونه وارد مطالعه و پس معاینه بالینی، قرار گرفتند و برای آنها پرسش نامه تکمیل شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: شیوع mrg در دیابت نوع یک، نوع دو و گروه سالم به ترتیب %4.2، %3.2 و %1.2 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). شیوع olp در آنها به ترتیب %4.7، %4 و %2 به دست آمد که اختلاف معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری: براساس یافته ها، mrg در بیماران دیابتی نسبت به افراد سالم شیوع بیشتری دارد، ولی در مورد olp چنین ارتباطی وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها