• مقایسه تستوسترون سرم خانم های حامله مبتلا به پره اکلامپسی با خانم های حامله با فشار خون طبیعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 559
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: پره اکلامپسی یک علت مهم مرگ و میر و بیماری در طول حاملگی است. اگرچه فیزیوپاتولوژی پره اکلامپسی هنوز ناشناخته است، ولی محققین زیادی همراهی آندروژن به خصوص تستوسترون را با فشار خون نشان داده اند.

  هدف: مطالعه به منظور مقایسه تستوسترون سرم خانم های حاملۀ مبتلا به پره اکلامپسی با خانم های حامله با فشار خون طبیعی انجام شد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه موردی-شاهدی تستوسترون سرم 20 خانم حاملۀ تک قلوی مبتلا به پره اکلامپسی و 20 خانم حاملۀ فشارخون طبیعی تک قلو که در سال 1380 به بیمارستان کوثر مراجعه کرده بودند، اندازه گیری شد. تمام افراد از نظر سن حاملگی در سه ماهه سوم بودند و به صورت غیر اتفاقی انتخاب شدند. داده ها، آزمون های آماری t و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: میانگین تستوسترون در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی 1.9±0.5 و در گروه کنترل 0.58±0.3 نانوگرم در دسی لیتر و اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05).

  نتیجه گیری: سطح تستوسترون سرم خانم های حامله پره اکلامپسی بالاتر از خانم های حامله با فشار خون طبیعی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها