• ارتباط پایایی موج f با سطح هشیاری در بیماران دچار سکته مغزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/06
  • تعداد بازدید: 642
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: سطح هشیاری یک عامل مهم در مدیریت بیماران بدحال و پیش بینی پیش آگهی آنهاست. با این حال هیچ ابزار کمی و تکرارپذیری برای ارزیابی سطح هشیاری وجود ندارد. بر طبق برخی مطالعات، پایایی موج f می تواند تحت تاثیر سطح هشیاری قرار گیرد.

  هدف: ارتباط پایایی موج f با سطح هشیاری در بیماران دچار سکته مغزی.

  مواد و روش ها: این مطالعه به روش مقطعی انجام شد. 114 بیمار که طی 72 ساعت از سکته مغزی بستری بودند، بر طبق سطح هشیار خود، هم بر حسب gcs و هم طبقه بندی کیفی سطح هشیاری، به گروه های مختلف تقسیم شدند. سپس پایایی موج f در گروه های مطالعه، در هر یک از اعصاب تی بیال بررسی شد و اثر متغیرهای زمینه ای سمت مطالعه، سمت فلج، جنسیت و نوع سکته مغزی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه تحت نرم افزار spss14.0 وارد رایانه گردید و از مدل آماری ancova برای بررسی فرضیات استفاده شد.

  نتایج: ارتباط قابل توجهی بین پایایی موج f با سطح هشیاری، چه بر حسب gcs و چه طبقه بندی کیفی هشیاری دیده شد (در هر دو مورد p<0.001). ارتباط فوق مستقل از اثر سمت مطالعه، سمت فلج، نوع سکته مغزی، و جنسیت بیماران بود.

  نتیجه گیری: پایایی موج f می تواند تحت تاثیر سطح هشیاری قرار گیرد. مطالعه موج f ممکن است بتواند به عنوان یک ابزار عینی و کمی برای مستند کردن اختلال سطح هشیاری عمل کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها