• ارزیابی تامین مالی از طریق منابع خارجی موثر بر شاخص های سودآوری هلدینگ خلیج فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 504
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تامین مالی از طریق منابع خارجی موثر بر شاخص های سودآوری در هلدینگ خلیج فارس، انجام رسیده است. در این تحقیق شاخص سودآوری به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل میدان استفاده از هر یک از الگوی تامین مالی افزایش سرمایه یا از محل بدهی توسط هر یک از شرکت های متعلق به هلدینگ خلیج فارس بوده است روش کلی این تحقیق از جهت هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر استنتاج توصیفی همبستگی، و از لحاظ طرح تحقیق از نوع پس رویدادی و گذشته نگر می باشد، جهت گردآوری داده ها شرکت های متعلق به هلدینگ خلیج فارس به روش سرشماری و بدون استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و عملکرد مالی آن ها در بازه زمانی 4 ساله منتهی به 29.12.1392 مطالعه گردید. معیارهای از شاخص های سودآوری به عنوان معیارهای هدف تعیین شد، حل مساله از مدل ریاضی رگرسیون با استفاده از نرم افزار eviews انجام پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که وام های کوتاه مدت دارای تاثیر منفی در سطح 95% بر بازده فروش به عنوان شاخص سوددهی می باشد. همچنین متغیر وام های بلند مدت تاثیر مثبت در سطح 95% بر بازده روش به عنوان شاخص سوددهی دارد. متغیر آرایش سرمایه دارای تاثیر مثبت در سطح 95% بر بازده روش به عنوان شاخص سوددهی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها