• راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot (مطالعه موردی: دهستان کوهپایه بخش مرکزی شهرستان بردسکن)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/30
  • تعداد بازدید: 444
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه گردشگری به عنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه پایدار مناطق، به ویژه مناطق روستایی مطرح می باشد که با برنامه ریزی دقیق و اصولی و شناسایی قابلیت ها و محدودیت های پیش روی آن، می توان جایگاه آن را در سطح گوناگون توسعه و همچنین در سطح ملی ارتقاء داد. مقاله حاضر با تکیه بر پژوهش انجام شده با مدل سوات به بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده گردشگری روستایی در دهستان کوهپایه بخش مرکزی شهرستان بردسکن پرداخته است. پس از تعیین قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، اولیت بندی نهایی آنها راهبردهای توسعه گردشگری در دهستان مذکور ارائه شده است. از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده چنین نتیجه می گیریم که دهستان مورد مطالعه نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیتها و استفاده از مزیت های نسبی موجود است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها