• طراحی بهینه ی مونومان های شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/06/12
  • تعداد بازدید: 752
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش به بررسی و تحلیل ویژگی های معماری مونومان های شهری می پردازد. نظر به اینکه اطلاعات موجود درباره طراحی معماری مونومان های شهری اندک بوده، این تحقیق می تواند در این زمینه مفید واقع گردد. هدف از انجام بررسی، رسیدن به راهکارهایی برای طراحی بهینه ی مونومان های شهری به منظور رسیدن به تاثیرگذاری حداکثری و هدفمند شدن طراحی می باشد. پرسش این تحقیق این است که چگونه فاصله قرارگیری مخاطب در فضایی پیرامونی مکان مونومان بر ادراک او از محیط تاثیرگذار می باشد، لذا در نحوه دریافت اطلاعات انسان از محیط مونومان باید چگونگی ادراک بصری مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات نیز از طریق اسناد جمع آوری شده است. نتایج بررسی نمونه های موردی نشان می دهد که فاصله قرارگیری مخاطب از مکان مونومان بر ادراک او از محیط موثر بوده است و در این تحقیق سعی بر آن شده است که از این تاثیر در طراحی بهینه ی مونومان های شهری استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها