• مطالعه امکان پذیر بودن بازیافت با کارآیی بالا جهت استخراج بیوپلیمر phb با استفاده از حلال های غیرهالوژنه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/03/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/03/07
  • تعداد بازدید: 625
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  روش های مختلفی جهت بازیافت phb از بیومس ارگانیسم های مختلف وجود دارد. در برخی از این روش ها از حلال های سمی جهت بدست آوردن بازده و خلوص بالا استفاده شده است، اما استفاده از حلال های خطرزا، توسعه کار را در مقیاس وسیع بیومس مشکل ساز می کند. در مطالعه حاضر از روشی کارآمد و محیط دوست جهت بازیافت phb از cupriavidus necatorاستفاده شده است. ابتدا از میان چندین حلال غیرهالوژنه مشخص گردید، اتانول و استن قادر به حل نمودن phb به میزانی قابل قبولی هستند. سپس آزمایش های مختلفی با استفاده از نرم افزار  design expert 7.0 انجام شد تا تأثیر دما و زمان مجاور سازی بر بازیافت بیوپلیمر با استفاده از این دو حلال مشخص گردد. هم چنین از طراحی آزمایش و نتایج تحلیل واریانس جهت کارکرد و مقایسه دو حلال و میزان تأثیر گذاری دما و زمان مجاورسازی نیز استفاده شد. اتانول در مقایسه با استن بازده بالاتری را در دمای 42.5 درجه سانتیگراد و زمان انکوباسیون 71 دقیقه نشان داد. تحت شرایط ذکر شده، phb  وزن مولکولی 106×1 دالتون داشت که وزن مولکولی قابل قبولی در مقایسه با حلال های سمی هالوژنه می باشد. استراتژی پیش رو نشان می دهد که اتانول به عنوان یک حلال غیرهالوژنه می تواند جایگزین مناسبی برای حلال های هالوژنه سمی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها