اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارزیابی داده های پتروفیزیکی سنگ مخزن آسماری درمیدان نفتی کوپال با استفاده از نرم افزارrms

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 921
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   میدان نفتی کوپال یکی از مهمترین میدان های هیدروکربوری استان خوزستان بوده و بصورت تاقدیسی کشیده و تقریبا متقارن درحدود 60 کیلومتری خاور تا شمال خاوری شهر اهواز واقع شده است. در این تحقیق سه ویژگی پتروفیزیکی تخلخل، اشباع آب و نسبت ضخامت مفید به ضخامت کل در سنگ مخزن آسماری درمیدان کوپال برمبنای داده های 10 حلقه چاه حفاری با استفاده از نرم افزار rms مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی اطلاعات بدست آمده، حاکی از آن است که بیشترین تخلخل، نسبت ضخامت مفید به ضخامت کل وکمترین میزان اشباع آب درجنوب خاوری میدان قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بهترین منطقه برای حفر چاه های توسعه ای درجنوب خاوری مخزن است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها