• پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 453
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: نارسایی قلبی (heart failure) hf یک وضعیت فیزیوپاتولوژیک است که در آن، اختلال در کارکرد قلبی موجب می شود که قلب نتواند خون لازم برای نیازهای متابولیک بدن را پمپ کند. یکی از مسائل مهم در برخورد مقدماتی با یک بیمار مبتلا به hf در اورژانس، تخمین و برآورد اولیه ای از شدت نارسایی قلبی است. هدف این تحقیق برآورد میزان اعتماد به عکس ساده سینه (chest x ray) cxr جهت تخمین شدت نارسایی قلبی بود.

  روش کار: این مطالعه، از نوع آنالیز حساسیت بود. در طی تحقیق، در روز اول بیماران بستری در بخش قلب در 6 ماه اول سال 82 یک نفر رادیولوژیست مرکز بدون اطلاع از نتایج اکوکاردیوگرافی مشاهده و موارد مربوط به یافته های رادیولوژیک را یادداشت می نمود و سپس بیماران توسط متخصصین بخش قلب گرافی های گرفته شده را بدون اطلاع از گزارش رادیولوژی اکو شده و بیمارانی که ef آن ها زیر 50% بود انتخاب می شدند و نهایتاً حساسیت و ویژگی یافته های رادیولوژیک در تشخیص hf شدید (35%ef≤) محاسبه می گردید.

  یافته ها: 59 بیمار در طول تحقیق بررسی شدند که 53% زن و بقیه مرد بودند و میانگین سنی آن ها 10.9±65.6 بود. میانگین ef بیماران 9.09±33.4بود. cxr در شناسایی هیپرتانسیون شریان ریوی (pulmonary arterial hypertension) pah حساسیت 72% و ویژگی 18% داشت. در مورد میزان اعتماد به عکس سینه در تشخیص hf شدید یافته های با حساسیت بالا شامل کاردیومگالی 94%، پرخونی شریان ریوی 0.75، ادم انترستیسیل 78% بود. تنها مورد با ویژگی بالا ادم آلوئولر (76%) بود. میزان اعتماد به ترکیب 3یافته (سفالیزاسیون، ادم انترستیسیل و افیوژن جنبی) در حد حساسیت 92% و ویژگی 10% قرار داشت.

  نتیجه گیری: با توجه به حساسیت بالای یافته های کاردیومگالی، پرخونی شریان ریوی و ادم انترستیسیل، عدم وجود این یافته ها در عکس سینه احتمال hf شدید را به میزان زیادی کاهش می دهد. وجود ادم آلوئولر با احتمال بالای hf شدید به دلیل ویژگی بالای آن همراه است. حساسیت بالای عکس سینه در تشخیص pah قدرت بالای آن را در رد این حالت (در صورت عدم مشاهده یافته های رادیوگرافیک) می رساند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها