• روش های پیام رسانی بهداشتی در روایات پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 615
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: دین مبین اسلام، دین توجه به بهداشت و پاکیزگی بوده و بر کیفیت پیام رسانی بهداشتی تاکید دارد. مقاله حاضر، روش های موثر پیام رسانی بهداشتی موجود، در روایات پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) را مورد بررسی قرار داده است.

  مواد و روش ها: در این مطالعه، که به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است، کلیه کتب در خصوص احادیث طبی و بهداشتی با جستجوی اینترنتی، تعیین و با توجه به مرجع بودن کتب، ابواب مربوط به مطالعه حاضر و احادیث مورد نظر، استخراج گردید و نتایج بر اساس موضوع مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: روش هایی که دین مبین اسلام و روایات، از آن سود جسته اند در ابواب با پنج محور: 1-نامگذاری عوامل مخرب بهداشت و سلامتی تحت عنوان شیطان 2- توجه به بهداشت، به عنوان مقدمه ای جهت حضور در پیشگاه خداوند متعال و جلب دوستی خدا، پیامبر و ائمه، ورسیدن به ثواب الهی 3- معرفی بهداشت به عنوان عامل فزونی دهنده روزی و برطرف کننده فقر 4- درج پیام های بهداشتی، تحت عنوان سنت رسول خدا (ص) و امامان معصوم 5- بیان نیکوی علت، فلسفه و تفهیم دستورات اصولی بهداشتی به پیام گیران بهداشتی، می باشد.

  نتیجه گیری: مبلغین اسلامی در کنار تبلیغ عقاید، احکام و اخلاق اسلامی، می بایست روایات بهداشتی و اصول آن را، در پیام رسانی خود بگنجانند و دست اندر کاران امور بهداشتی، نیز از زبان موثر روایات در امر مهم تبلیغ، بهره گیرند تا کیفیت امر بهداشت ارتقاء یابد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها