• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/14
  • تعداد بازدید: 1929
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقوله « سبک زندگی»، از جمله اموری گسترده و پیچیده است که از پندار فرد و جامعه نشأت گرفته و در عرصه های گفتاروکردار، درهمه حوزه های فردی، خانوادگی، ملی و بین المللی و در همه ابعاد گوناگون عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، علمی و ... از زندگی انسان و جوامع بشری ورود دارد. بنابراین هر انسان و جامعه ای در زندگی روزمره خویش، با این مقوله درگیر است. «سبک زندگی» ارتباط ناگسستنی با فرهنگ و تمدن دارد، به گونه ای که فرهنگ و سبک زندگی در جامعه، زمینه ساز تمدن به شمار می روند. بنابراین، ایجاد یا تغییر و یا اصلاح یک تمدن، مبتنی بر ایجاد یا تغییر و یا اصلاح سبک زندگی و فرهنگ یک جامعه است.از سویی دیگر خانواده به عنوان اولین واحد تشکیل دهنده جامعه، زیربنایی ترین جایگاه و خاستگاه تحقق سبک زندگی و به ثمر نشستن فرهنگ می باشد، بنابراین خانواده نیز عاملی مهم و اساسی در ایجاد تمدن ها به شمار می رود که نیازمند مدیریتی صحیح و هدفمند می باشد، از جمله مدیریتی بر پایه و اساس فرهنگ. مدیریت فرهنگی خانواده یکی از سریعترین راه های دستیابی به یک سبک زندگی نوین و سالم همانند سبک زندگی اسلامی می باشد. در واقع آنچه ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم معرفی مدیریت فرهنگی خانواده به عنوان الگویی مناسب برای دستیابی به سبک زندگی اسلامی می باشد؛ که از طریق روش توصیفی تحلیلی و بررسی اسناد و منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا به این امر پرداخته ایم. معرفی و شناسایی مدیر فرهنگی خانواده و وظائفش، تبیین اصول مدیریت فرهنگی در خانواده، بررسی جایگاه و رابطه بین مدیریت فرهنگی خانواده و سبک زندگی اسلامی ازجمله یافته های پژوهش حاضر می باشد. درپایان نیز آثار فرهنگی خُرد و کلان مدیریت خانواده در راستای تحقق سبک زندگی اسلامی را برشمرده و این نوع از مدیریت در خانواده به عنوان الگویی مناسب برای تحقق سبک زندگی اسلامی معرفی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها