• تجربه ی شهری متفاوت؛ مروری بر جنبش باغ های اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/21
  • تعداد بازدید: 1193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  باغ های اجتماعی به فضاهای سبز عمومی اطلاق می شود که توسط گروه های جامعه مدنی مدیریت می شوند. این فضاهای سبز دارای ساختار کالبدی و اجتماعی، به صورت خودجوش و پائین به بالا می باشد؛ که علاوه بر ایجاد دوباره ارتباط موثر و معنادار جامعه با طبیعت، فواید بی شمار دیگری در پیش دارد. از جمله: تغییر درجه کیفی سکونتی، افزایش تعاملات اجتماعی، افزایش مهارت های فردی، افزایش کیفیت محیط های همسایگی و پایداری اجتماعی. مبنای شکل گیری این باغ های اجتماعی از سال 1890 در بعضی از شهرهای آمریکا، توسط اصلاح گرایان اجتماعی بوده است که قطعه زمین های خالی بین بلوک های همسایگی را با اهدافی همچون "کشت محصولات"، "آموزش مهارت های فردی" و ... تولید و مدیریت کردند. با توجه به اینکه در شهر شیراز، مجتمع های مسکونی متعددی در حال شکل گیری است و این مجتمع ها دارای فضاهای باز و قابلیت تبدیل به فضاهای سبز دارند. این جنبش به عنوان راه کاری برای افزایش ارتباط ساکنین با فضاهای سبز مطالعه شده است و در انتها به صورت راه کاری برای طراحی پیشنهاد می شود. این مقاله از انواع مقالات توصیفی- تحلیلی است؛ اطلاعات با روش کتابخانه ای از میان منابع مکتوب پیشینه موضوعی جمع آوری شده و سپس ابعاد مفهومی آن تحلیل شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها