• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   همان طوری که می دانیم علوم ریاضی و علی الخصوص تئوری ریاضیات پیشرفته و کاربرد آن از شاخه های ریاضی کاربردی در مسائل مربوط به مهندسی سیویل و بویژه در حوزه مهندسی راه پیشرفته از ابزار مهم و کلیدی بشمار می آید بقسمتی که بدون اغراق می بایستی قبول نمود که در سطوح بالا و در شاخه های تئوری محض، کلیه رشته ها و بالاخص رشته های فنی در مطالب تحقیقاتی و مقالاتی به ریاضیات نیازمندند.به قسمی که تاثیر علوم ریاضی در خصوص تئوری و متد طراحی راهها و بزرگراه ها و مسائل مربوط به tts بوضوح مشخص و عیان می باشد.با توجه به مطالب فوق در این مقاله سعی می شود کاربرد ریاضیات مهندسی در طراحی راه ها و بویژه با استعانت به علم مکانیک خاک و پی در چگونگی رفتار خاک ها زیر بار گسترده دایره ای و اثر مقادیر تنش با افزایش عمق و شدت بارگذاری بر اساس معادله بار میستر در مختصات کروی که منتج از حل معادلات با مشتقات نسبی بوده شرح داده شود. ولی بجاست یادآوری شود که معادلات با مشتقات نسبی عموماً جواب های متعدد و صور گوناگون را دارا می باشند و این امر را می توان تفاوت معادلات با مشتقات نسبی با معادلات دیفرانسیل معمولی قلمداد کرد به هر حال این تفاوت ها در شکل نهایی جواب و بالاخص در دو دستگاه مختصات مختلف بوضوح مشخص می باشد مقاله حاضر در این زمینه تهیه و تنظیم شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم