• بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شهرکرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/27
  • تعداد بازدید: 819
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق به بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان شهرکرد پرداخته ایم. نمونه تحقیق 372 نفر (191 نفر دختر و 181 پسر) از دانش آموزان مذکور را شامل می شود، که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بوده اند. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، برای متغییر فشار روانی، پرسشنامه اورسولا مارکهام است که احساس فشار روانی را می سنجد. برای گرد آوری اطلاعات متغیر پیشرفت تحصیلی، ضمن مراجعه به کارنامه های تحصیلی و پوشه کار دانش آموزان در سال تحصیلی 96-1395، معدل آنان ثبت شده است. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل گردیده و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حکایت از آن می کند که میزان فشار روانی دختران بیشتر از میزان فشار روانی پسران است. هم چنین میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی پسران است. ولی رابطه ای بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دختران دیده نشده، هم چنین بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی پسران رابطه معناداری مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پایه های تحصیل بر روی فشار روانی دانش آموزان نیز معنی دار نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها