• ارزشیابی و مقایسه دانش و نگرش دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات جامعه نگر در علوم پزشکی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/06/01
  • تعداد بازدید: 525
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: در راستای اهداف آموزش و بخصوص آموزش پزشکی اجتماعی و جامعه نگر، تربیت نیروهای بهداشتی درمانی با توجه به نیازهای در حال تغییر جامعه، از ضرورت بیشتری برخوردار است. پزشکی نوین عمدتاً مرفه نگر بوده، حتی از کارسازی لازم به خصوص در مورد بیماری های مزمن مانند سل، حصبه، تب مالت، مالاریا، لیشمانیا و ... برخوردار نیست (نشریه پژواک 1378). کاهش تاثیر آنتی بیوتیک بر عفونت ها و بیماری های درمان ناپذیر مثل سرطان ها و ایدز، متخصصان دلسوز بهداشت و درمان جهان را با یاس و ناامیدی روبرو نموده و حتی بازگشت به دوران جاهلیت را هشدار می دهد. بر این اساس پزشکی اجتماعی و جامعه نگر تنها ناجی باقیمانده در این خطر بزرگ محسوب می شود.

   مواد و روش ها: جامعه مورد مطالعه کل دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات توسط یک پرسشنامه با دو نوع سوال معلوماتی و نگرشی راجع به شاخص های خدمات جامعه نگر اجرا گردیده است. تجزیه و تحلیل یافته ها به کمک آزمون های آماری و توسط نرم افزار کامپیوتری spss انجام شده است.

  نتایج: جامعه مورد مطالعه از دانشجویان دوره روزانه (65 درصد)، شبانه (35 درصد)، مقطع دکترای حرفه ای (23.4 درصد)، کارشناسی (48.5 درصد)، کاردانی (28.1 درصد)، دختر (74.9 درصد)، پسر (25.1 درصد)، متاهل (12.1 درصد) و مجرد (87.9 درصد) تشکیل شده بود. بالاترین میانگین معلومات دانشکده ها مربوط به دانشکده دندانپزشکی و پائین ترین میانگین معلومات مربوط به دانشکده پزشکی (بجز رشته پزشکی) بوده است. از نظر نگرش جامعه نگر بالاترین نگرش مربوط به دانشکده پزشکی و کم ترین آن به دانشکده توانبخشی اختصاص داشته است.

  بحث: با توجه به امتیازبندی رشته ها می توان نتیجه گرفت بیشتر رشته ها در زمینه معلومات و نگرش جامعه نگر (از نظر مقایسه با نظر خبرگان، میانگین حدود 45) ضعیف هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها