• بررسی اثر ارتفاع آب بر رفتار دینامیکی غیر خطی سد بتن وزنی با استفاده از روش اجزاء محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 403
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تراز آب بر خرابی سد بتن وزنی در حین زلزله است. از این رو، مدل سد پاین فلت –مخزن با ارتفاع آب 116 متر، سد-مخزن با ارتفاع آب 86 متر، سد-مخزن با ارتفاع آب 56 متر در نرم افزار اجزاء محدودی آباکوس تحت تحریک زلزله السنترو مدل سازی گردید. در مدل های مذکور، به منظور جلوگیری از بازگشت امواج به درون مخزن از شرط مرزی سامرفیلد استفاده گردیده است. هم چنین آب درو مخزن تراکم پذیر در نظر گرفته شده است و به منظور مدل سازی رفتار غیرخطی بتن از روش پلاستیسته آسیب بتن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کاهش ارتفاع آب موجب می شود تا خرابی ها در بدنه سد کاهش یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها