• تخمین سطح کیفیت تجربه برای سرویس های ویدیویی در بستر http

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/05
  • تعداد بازدید: 654
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سال های اخیر طراحی سیستم های مانیتورینگ و کنترل کیفیت تجربه و ارائه مدل مناسب برای تخمین بی-درنگ آن از چالش های مهم تحقیقات دانشگاهی و صنعتی در حوزه ارائه سرویس های ویدیویی بوده است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تجربه، پارامترهای کیفیت سرویس می باشد و یافتن نحوه تاثیر آنها یکی از حوزه های تحقیقاتی در این زمینه می باشد. بررسی ها نشان می دهند که تنها بهره گیری از پارامترهای کیفیت سرویس برای تخمین کیفیت تجربه ی کاربران نهایی کافی نیست و عوامل دیگری مانند نوع محتوا نیز در کیفیت نهایی دریافت شده مؤثرند. در این پژوهش تأثیر برخی از مهم ترین پارامترها را در تخمین کیفیت تجربه کاربران نهایی مورد بررسی و ارزیابی قرارداده و جهت بیان روابط کشف شده، مدلی ارائه می دهیم. بدین منظور ابتدا بستر آزمایش راه اندازی، و کیفیت دریافتی با امتیازات mos از کاربران بررسی شد. سپس با توجه به تاثیر پارامترها رابطه ای را به دست آوردیم و در نهایت پارامترهای مدل پیشنهادی را بر اساس نتایج mos تنظیم نمودیم. نتایج به دست آمده نشان می دهند که همبستگی خوبی بین مدل ارائه شده و امتیازات بدست آمده از کاربران وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها