• منظر فرهنگی اورامانات تخت تاملی بر نقش طبیعت در شکل گیری و پایداری سکونتگاه های روستایی غرب ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 407
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  روستاها به عنوان ساده ترین و قدیمی ترین سکونتگاه های بشری، همواره رابطه ای معنادار با طبیعت پیرامونی خود داشته اند. این رابطه در بسیاری موارد نظیر سکونتگاه های روستایی غرب ایران، در ابتدا در قالب پرستشگاه های آیینی در ارتباط با عناصر طبیعی مقدس نظیرکوه شکل گرفته و به مرور زمان در اثر هماهنگی بخش انسانساخت و کالبدی روستا با بستر طبیعیاش یعنی کوه کیفیت خاصی از محیط با شناسه ها و قابلیت های کالبدی را ایجاد کرده است که به عنوان مناظر بومی منحصر بفرد شناخته شده اند. برهم نهی این دو رویکرد ذهنی (منظر آیینی) و عینی (منظر بومی(، موجب شکل گیری رابطه ای معنادار میان انسان و طبیعت پیرامونی شده است که به دلیل این تعامل ذهنی و سازگاری کالبدی می توانند در زمره مناظر فرهنگی نیز شمرده شوند. در چنین دیدگاهی، روستا به عنوان صحنه بروز رویدادها و آیین های کهن مرتبط با طبیعت و هم چنین محل بازآفرینی جهان در قالب سکونتگاهی بومی، پایداری در طول زمان را در لوای مفهوم یکپارچه منظر فرهنگی در خود به همراه دارد. روستای اورامانات تخت به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های روستایی ایران، پایداری خود را در طول تاریخ وامدار رابطه ای دوسویه میان انسان و طبیعت در قالب منظر آیینی و منظر بومی می باشد که درکلیت مفهوم تعاملی منظر فرهنگی همواره یکدیگر را تقویت کرده و در طول زمان ثبات خود را حفظ کرده اند. این نوشتار با تکیه بر مفاهیم مناظر آیینی، بومی و فرهنگی در پی آن است که تأثیر بستر طبیعی و باورهای آیینی مرتبط با طبیعت را در شکل گیری و پایداری سکونتگاه های روستایی غرب ایران و به طور خاص روستای اورامانات تخت بررسی کرده و به بازشناسی لایه های متعدد مؤثر در پایداری و شکل گیری منظر فرهنگی این روستاها و لزوم حفاظت از آن ها به عنوان میراث جهانی بشر بپردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها