• تخمین کارایی کانال های انتقال نور روز و روشنایی طبیعی درساختمان های با پلان عمیق (نمونه: ساختمان های آموزشی در اقلیم های مختلف ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 613
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در عصر حاضر با توجه به بحران انرژی و آلاینده های زیست محیطی حاصل از استفاده سوخت های فسیلی، جایگزینی انرژی های پاک و پایان ناپذیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آن ها استفاده بهینه از نور خورشید می باشد. در این راستا سعی گردیده است که با جایگزینی استفاده از نور روز و روشنایی طبیعی در ساختمان ها، میزان مصرف انرژی الکتریکی بابت روشنایی مصنوعی ساختمان ها کاهش یابد. با توجه به اینکه کشورمان از میزان بالایی از تعداد روزهای آفتابی برخوردار است این پتانسیل به ما این امکان را می دهد که با استفاده از تکنولوژی روز، هرچه بیشتر از نور خورشید جهت روشنایی طبیعی ساختمان ها بهره ببریم. در این مقاله سعی شده است که هر چه بیشتر آشنایی با سیستم های پیشرفته نور روز صورت پذیرد و کانال های انتقال نور روز به طور مفصل تر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و میزان کارایی آن در اقلیم های مختلف کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به شناسایی و تخمین کارایی کانال های انتقال نور روز به صورت عمودی و افقی در ساختمان های آموزشی اقلیم های مختلف کشورمان که معمولا به صورت تیپ و دارای پلان های عمیق می باشند پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و برای اطلاعات پایه ای تحقیق از منابع کتابخانه ای استفاده گردیده است. در این راستا از نرم افزارهای رویت و اکوتکت جهت شبیه سازی و از نرم افزار ریدینس جهت تحلیل کمیت و کیفیت روشنایی استفاده گردیده است و کانال های انتقال نور با توجه به شرایط اقلیمی و تابش خورشیدی آن منطقه طراحی و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از کانال های انتقال نور روز در ساختمان های با پلان عمیق باعث افزایش کمیت و کیفیت روشنایی طبیعی در نمونه های مورد مطالعه بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها