• بررسی تطبیقی پیرامون دیوارنگاری دوره ی قاجار از منظر نقاشی دیواری در هنر اروپا (واکاوی نمود طرح و رنگ و بیان آن در نقوش دیواری قاجاریه و متابعت از هنر اروپا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 1077
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  چنان که به نظر میرسد پرداخت به هنر دیوارنگاری به عنوان زیر شاخه ای از تزیینات در رسته ی معماری، ظرفیت های قابل استناد و جامع خود را ارائه نداده است. تزیینات الحاقی و بالطبع باسمه های دیواری، جزیی منفک از معماری بنا نیستند. حال جدا از نقش بارز تزیین به عنوان عنصر اساسی در معماری ایرانی در دوران قبل و پس از اسلام، نقاشی ایرانی نیز در عین روایتگری، توانسته است بخش مهمی از تاریخ تصویری ابنیه را دربرگیرد. هدف از مقاله ی پیشرو مشخص نمودن تاثیرپذیری دیوارنگاری دوره قاجار از هنر نقاشی دیواری اروپایی است، برای نیل به این هدف، هنر نقاشی دیواری دوره ی قاجار، اندیشه های این هنر و پشتوانه های عامل در بروز این آثار و تاثیرپذیری آن از هنر اروپا در پرداخت نقوش بررسی شده، و هم چنین مقایسه ی تطبیقی درون مایه ی تصاویر در کاربری های گوناگون بر بستری واحد از کالبد بنا صورت گرفته است. بدین ترتیب، با بهره گیری از روش پدیدارشناسانه، بُن و درونمایه ی نقوش و فنون به کار گرفته و تمایز طرح و نظر در قالب مضامین گوناگون، مورد بررسی قرار می گیرد و تلاش می شود با تکیه بر مدارک موجود، ریشه ی پیرنگ های حاصل تبیین گردد. بر اساس یافته های این تحقیق، میتوان بیان نمود که ارکان هنر اروپا در شکل دهی به بینش و بیان دیوارنگاری های دوره ی قاجار تاثیرگذار بوده اند و متابعت محتوایی و فرمی را در پی دارند. به نظر می رسد این تاثیر بر مبنای نقاشی کلاسیک ایرانی موثر بوده و به تدریج ساختار و محتوای آن را شکل می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها