• مطالعه و بررسی اثر فوتوکاتالیستی و جذب سطحی در گوگرد زدایی گازوئیل به کمک روش سطح پاسخ با طرح مرکب مرکزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 424
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق، کاتالیست سه جزئی ni/tio2/zeolite nax به روش هیدروترمال و تلقیح مرطوب سنتز گردید و با استفاده از تکنیک های xrd، sem، edxa و bet/bjh مورد مشخصه یابی قرار گرفت. گوگرد زدایی گازوئیل تحت تابش نور مرئی در راکتور ناپیوسته و در شرایط ملایم مورد بررسی قرار گرفت. از روش سطح پاسخ با طرح مرکب مرکزی به منظور بررسی تاثیر جرم کاتالیست ni/tio2/zeolite nax و جرم جاذب zeolite nax بر روی درصد تبدیل و بهینه سازی شرایط عملیاتی بهره گرفته شد. بر اساس آزمایش های انجام شده شرایط بهینه گوگرد زدایی گازوئیل با درصد تبدیل 72.79% با جرم کاتالیست ni/tio2/nax0.73 گرم و جرم جاذب 0.78 0 گرم تعیین گردید. همچنین نتایج نشان داد جاذب zeolite nax در فرآیند جذب سطحی اثرگذاری بالایی در گوگرد زدایی گازوئیل دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها