• بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه بختیاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/18
  • تعداد بازدید: 477
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش هایی است که بخش های مختلف زندگی انسان را در روی زمین تحت تأثیر قرار خواهد داد. شرایط اقلیمی گرم تر باعث تشدید چرخه آب، تغییر بارش و تغییر در مقدار و زمان ظهور رواناب می گردد. جنوب غربی ایران با توجه به شرایط خاص اقلیمی و اهمیت تولید انرژی، یکی از آسیب پذیرترین مناطق به تغییر اقلیم می باشد. از اینرو این پژوهش به دنبال ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی حوضه بختیاری با استفاده از مدل lars-wg می باشد. تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دبی پیک حوضه بختیاری در سه افق کوتاه مدت (2020-2039)، میان مدت (2040-2059) و بلند مدت (2060-2080) برای سناریوی a1b مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از دو مدل aogcm استفاده گردید. در مجموع نتایج نشان داد که رواناب حوضه در هر سه افق زمانی دچار کاهش خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها