• تاثیر پارامترهای فرآیند بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش نانوساختار آلومینا در روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/11
  • تعداد بازدید: 462
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پوشش نانو ساختار آلومینا روی آلومینیوم با استفاده از جریان پالسی مستقیم در الکترولیت قلیایی تنگستاتی توسط فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی ایجاد شد. تاثیر پارامترهای الکتریکی از جمله جریان و چرخه کاری بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی سطح پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و شناسایی فازی توسط پراش اشعه ایکس بررسی شدند. بررسی مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص ساخت که در چرخه کاری 65% با افزایش جریان درصد تخلخل از 3.4% به 17% رسید و در چرخه کاری 35% افزایش جریان باعث افزایش درصد تخلخل از 3.4% به 6.6% شد. شناسایی فازی توسط پراش اشعه ایکس نشان داد که پوشش عمدتا از فاز α-al2o3 تشکیل شده است. رفتار خوردگی پوشش های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به کمک آزمون پلاریزاسیون در محلول nacl 3.5 درصد وزنی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دادند که در اثر افزایش جریان و چرخه کاری مقاومت به خوردگی ، حدود 1.5 برابر بیشتر شد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها