• تاثیر افزودن سیلیسیم بر ضریب انبساط حرارتی آلیاژ برنج تک فاز آلفا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/11
  • تعداد بازدید: 472
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عناصر آلیاژی تاثیر قابل توجهی بر ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای برنج دارند و تغییر در خواص آن ها به نوع عنصر آلیاژی و تاثیر آن بر ساختار این نوع آلیاژها وابسته است. سیلیسیم به عنوان یک عنصر آلیاژی مهم و تاثیرگذار که باعث بهبود خواص آلیاژهای برنج می شود، مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی تاثیر افزودن سیلیسیم بر ضریب انبساط حرارتی برنج تک فازی آلفا پرداخته است. بدین منظور آلیاژهای برنج دارای 0، 1.7 و 3.1 درصد وزنی سیلیسیم به روش ریخته گری تهیه و آنالیز فازی (xrd) بر روی آن ها انجام گرفت. روش دیلاتومتری برای بررسی تاثیر سیلیسیم بر رفتار انبساط حرارتی آلیاژهای برنج انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن سیلیسیم موجب افزایش میزان کرنش طولی نمونه های برنجی در یک دمای ثابت می شود. هم چنین افزودن سیلیسیم به دلیل افزایش پارامتر شبکه فاز آلفا و تشکیل فاز بتا باعث افزایش ضریب انبساط حرارتی آلیاژهای برنج می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها