• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 365
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه استفاده از مدل های داده محور هم چون شبکه های عصبی مصنوعی برای مدل سازی جریان بارش-رواناب رایج گشته است. یکی از موضوعات مهم در این مدل ها انتخاب روش آموزش شبکه است. روش رایج در آموزش شبکه های عصبی روش پس انتشار خطا است که با محدودیت هایی روبرو است. به همین منظور در این مقاله بکارگیری روش های فراکاووشی برای این موضوع بصورت مقایسه ای انجام گرفته است. برای این کار سه روش رایج فراکاووشی شامل الگوریتم ژنتیک، الگوریتم هارمونی و الگوریتم ازدحام ذرات مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آن ها با استفاده از زبان برنامه نویسی فرترن آموزش شبکه عصبی مدل سازی شده است. مدل بارش-رواناب شامل یک مدل شبیه ساز از نوع شبکه عصبی و یک مدل بهینه ساز بر اساس هریک از روش های فراکاووشی برای آموزش شبکه می باشد. برای ارزیابی و مقایسه روش ها از داده های هیدرومتری ایستگاه هروی در حوضه آبریز لیقوان و هم چنین از داده های بارش در این حوضه و حوضه های اطراف استفاده گردیده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که روش های فراکاووشی عملکرد بهتری نسبت به روش پس انتشار خطا داشته اند. هم چنین روش pso در میان الگوریتم های فراکاووشی نتایج مطلوب تری داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها