• اهمیت نهادینه کردن اخلاق حرفه ای کسب و کار در راستای ارتقاء و رونق کارآفرینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 1553
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقوله اخلاق و تأثیرآن در تمامی امور و شعون انسان متمدن اصلی انکارناپذیر است. انسان متمدن اکنون از دوره شهرنشینی و سپس صنعتی شدن به دوره پسامدرن رسیده و حتی در مفاهیم خود با پدیده های جدیدی روبرو است. یکی از مهم ترین آن ها پدیده کارآفرینی بوده که مفهومی ورای تولید و صنعت دارد. ازآنجا که اساسا" نقش اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسان تعیین کننده و بنیادین است اخلاقی خاص برای این محیط می طلبد وآن چیزی نیست جز اخلاق حرفه ای کسب و کار به عنوان زیرشاخه مهمی از اخلاق. دراین مقاله تلاش نموده ام تا با ارائه تعاریفی کوتاه و مفید از اخلاق به بررسی یکی از مهم ترین زیرشاخه های آن که همانا اخلاق حرفه ای کسب و کار است پرداخته و نقش و جایگاه آن را در ارتقا و رونق کارآفرینی مورد بررسی قرارداده ام. برای تحقق این مهم در چهار بخش ابتدا به بررسی مفهوم اخلاق و نهایتا اخلاق حرفه ای کسب و کار، سپس کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی را مطرح نموده و شرح داده ام و در ادامه بحث مفصلی در کنش متقابل اخلاق حرفه ای کسب و کار و فرهنگ کارآفرینی انجام شده است. کارآفرینان خواه نا خواه در روند تصمیم گیری های حرفه ای خود از دستورات اخلاقی بهره می برند. گروهی بر این باورند که محدودیت های اخلاقی بازدارنده است در صورتیکه اینطور نیست. عدم توجه به مبانی اخلاق حرفه ای کسب و کار نه تنها در روند کارآفرینی خلل ایجاد نموده بلکه موانع بزرگی بر سر راه این خرده فرهنگ ایجاد می نماید که نهادینه کردن اخلاق حرفه ای را الزامی می نماید. چالش اخلاق حرفه ای کسب و کار در حوزه کارآفرینی با تعریف کاربرد آن آغاز می شود. در مقاله دو حوزه مهم از مفاهیم اخلاق حرفه ای کسب و کار شناسایی و باز تعریف آنها برای کاربردی نمودن اخلاق حرفه ای کسب و کار در کارآفرینی لازم شمرده شده است. حوزه های تأثیرگذاری اخلاق حرفه ای کسب و کار صرفا فردی نیستند بلکه در زمینه های اجتماعی و سازمانی با تعریف راهکارهای عملی می توان بسیاری از نابسامانی ها را مانع شد و با فراگیری در نظارت و اجرا زمینه بست و گسترش فرهنگ کارآفرینی را با تکیه بر اخلاق حرفه ای کسب و کار مطرح نمود. دیدگاه اینجانب همواره براین بوده است که نظر به اینکه انسان برخلاف ماشین و صنعت تربیت پذیر و اهل اندیشه است با سرمایه گذاری در بعد فرامادی وی که همانا اخلاق می باشد می توان او را به سمت و سوی دلخواه راهنمایی کرد و با درونی ساختن ارزش های اخلاقی رونق جامعه را به طور عام و رونق فرهنگ کارآفرینی را به طور خاص شاهد باشیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها